ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
GSPI
GSPI
GSPI GSPI GSPI GSPI GSPI
1 2 3 4 5
Նորություններ
2014-10-23
Հայտարարություն
News

2014 թ.-ի հոկտեմբերի 28-ին և 29-ին Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի է ունենալու հանրապետական գիտաժողով` նվիրված ինստիտուտի հիմնադրման 80-ամյակին:

Գիտաժողովի մասնակիցները կարող են`

Հանդես գալ զեկուցումով` առանց աշխատանքը տպագրելու,
Հանդես գալ զեկուցումով` աշխատանքը տպագրելով ԳՊՄԻ-ի Կարդալ ավելին

2014-10-20
Հայտարարություն
News

ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ERASMUS  MUNDUS  

The "INFINITY" Project

"INFINITY" նախագիծը շարժունակություն ապահավող նախագիծ է, որը հիմնված է հետևյալ բնագավառում ուսանողների /բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա/, պրոֆեսորադասախոսական և կազմի վարչական կազմի փոխանակման Կարդալ ավելին

2014-10-14
Հայտարարություն
News

Հոկտեմբերի 11-ին Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում անցկացվեց «Բուհերի կառավարման մեջ ուսանողների ներգրավվածության մոդելներ» խորագրով հանրապետական աշխատաժողով, մասնակցությամբ հայաստանյան բուհերի ներկայացուցիչների, բուհերի կառավարման համակարգում ընդգրկված անձանց, ուսանողների: 
Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվող հարցի շուրջ իրենց տեսակետները ներկայացրին հայաստանյան բուհերից Կարդալ ավելին