ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
GSPI
GSPI
GSPI GSPI GSPI GSPI GSPI
1 2 3 4 5
Նորություններ
2016-08-22
Հայտարարություն
News

Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը հայտարարում է 2016/2017 ուստարվա հեռակայի ընդունելություն:

Առավել մանրամասն ծանոթանալ նշված փաստաթղթում՝

Կարդալ ավելին

2016-08-22
Հայտարարություն
News

2016-2017 ուստարվա սոցիալապես անապահով ուսանողների ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման

Սոցիալապես անապահով «Փարոս» համակարգից օգտվող բոլոր ուսանողները, պետության կողմից 2016-2017 ուստարվա ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի զեղչից օգտվելու նպատակով մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 9-ը ֆակուլտետի դեկանատ Կարդալ ավելին

2016-08-22
Հայտարարություն
News

2016-2017 ուստարվա առկա ուսուցման առաջին կիսամյակի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման

2016-2017 ուստարում ըստ ԳՊՄԻ «Ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգի (հաստատված 2012թ. հոկտեմբերի 18-ի գիտական խորհրդի նիստում, տե’ս ԳՄՊԻ պաշտոնական կայքէջում՝ gspi.am փաստաթղթեր ներքին իրավական ակտեր), Կարդալ ավելին

2016-08-20
Հայտարարություն
News

Ի գիտություն Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտից   և այլ բուհերից հեռացված, ազատված, տեղափոխվող (բուհից բուհ, հեռակա համակարգից առկա համակարգ կամ առկա համակարգում մասնագիտության փոփոխություն, ԳՊՄԻ առկա համակարգից հեռակա համակարգ) այն ուսանողների, ովքեր ցանկանում են ուսումնառությունը շարունակել Կարդալ ավելին

2016-08-02
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
News

Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը կազմակերպում  է ընդունելության քննությունների անվճար նախապատրաստական դասընթացներ 2016-2017 ուստարվա հեռակա համակարգի դիմորդների համար:

Անվճար դասընթացներին մասնակցելու համար կարող եք դիմել Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի վարժարան (հասցեն՝ Գյումրու Շիրակացի 5, նախկին Կարդալ ավելին