ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
GSPI
GSPI
GSPI GSPI GSPI GSPI GSPI
1 2 3 4 5
Նորություններ
2014-10-20
Հայտարարություն
News

ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ERASMUS  MUNDUS  

The "INFINITY" Project

"INFINITY" նախագիծը շարժունակություն ապահավող նախագիծ է, որը հիմնված է հետևյալ բնագավառում ուսանողների /բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա/, պրոֆեսորադասախոսական և կազմի վարչական կազմի փոխանակման Կարդալ ավելին

2014-10-14
Հայտարարություն
News

Հոկտեմբերի 11-ին Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում անցկացվեց «Բուհերի կառավարման մեջ ուսանողների ներգրավվածության մոդելներ» խորագրով հանրապետական աշխատաժողով, մասնակցությամբ հայաստանյան բուհերի ներկայացուցիչների, բուհերի կառավարման համակարգում ընդգրկված անձանց, ուսանողների: 
Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվող հարցի շուրջ իրենց տեսակետները ներկայացրին հայաստանյան բուհերից Կարդալ ավելին

2014-10-09
Հայտարարություն
News

2014/2015 ուսումնական տարվա անվճար հիմունքներով, հեռակա ուսուցմամբ     ասպիրանտուրայի    ընդունելություն     «Հոգեբանության տեսություն և պատմություն» /ԺԹ.00.01/ մասնագիտությամբ (1 տեղ):

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

  • Բարձրագույն կրթության դիպլոմի և ներդիրի իրավաբանորեն հաստատված պատճենները:
  • Հրապարակված   գիտական    աշխատանքների    ցանկը    և    նրանց պատճենները, գյուտերի և հայտնագործությունների վկայագրերի պատճենները Կարդալ ավելին